Παρουσίαση MG Code

Παρουσίαση MG Code στην εσπερίδα με θέμα “Διαχείριση νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και καινοτόμες τεχνολογίες” στο Ζάππειο Μέγαρο στις 27-11-2012